Hizmet Sözleşmesi

Değerli Ziyaretçimiz,

Aşağıdaki, www.viparkadas.net ile www.viparkadas.net üyesi arasındaki üyelik sözleşmesinin metnidir. ’ www.viparkadas.net ‘ a üye olmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Yeni üyelik oluşturma aşamasında, bu metni okuduğunuzu belirten bir kutucukla karşılaşacaksınız; bu kutucuğu işaretlemeniz, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

www.viparkadas.net İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar :

İşbu sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan www.viparkadas.net ile üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar :

Site : www.viparkadas.net adreslerinde yayın yapan internet sitesidir. Üye : www.viparkadas.net adresinde yer alan formu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum. Orada yazılanları aynen kabul ediyorum." ifadesinin başındaki kutucuğu işaretleyerek üye olma sürecini tamamlamış, ‘’Basit’’ üyelik (15 günlük)250 tl,“Standart”üyelik(3 aylık)400 tl ’’Bonus’’üyelik (6aylık) 600 tl,’’Plus’’ üyelik(1 yıllık)900 tl statülerine haiz kişidir. Üye Profili : www.viparkadas.net adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle ve hür iradesi ile oluşturduğu, Üyelik Bilgileri, Temel bilgiler, Yaşam tarzı, Kendi kelimeleriyle başlıklarından ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraftan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen üyeye özel tanıtım sayfasıdır.

Standart Üye : ---15 Günlük UYELIK 250 TL (standart UYELIK)

İşbu sözleşmenin tanımlamalar bölümünde “üye” olarak belirtilmiş, süreye bağlı olarak ödeme yapmış, karşılığında sitenin ilgili yerlerinde belirtilmiş özelliklerden faydalanabilme (mesajlaşma, başkalarının profilini inceleme, sanal hediye gönderme vs.) hakkına sahip kişidir.

BU SISTEMDE UYE OLAN ÖDEDİĞİ PARANIN 5 KATI OAN 1250 MESAJ HAKKI VE BEĞENİ TANIMLANIR.BURADA DİĞER UYELERLE GIZLI MESAJ ATABILIR,GIZLI MESAJ ALABILIR,BEĞENEBILIR,BEGENI ALABILIR,,

Standart Üye : ---3 AYLIK UYELIK 400 TL (standart UYELIK)

İşbu sözleşmenin tanımlamalar bölümünde “üye” olarak belirtilmiş, süreye bağlı olarak ödeme yapmış, karşılığında sitenin ilgili yerlerinde belirtilmiş özelliklerden faydalanabilme (mesajlaşma, başkalarının profilini inceleme, sanal hediye gönderme vs.) hakkına sahip kişidir.

BU SISTEMDE UYE OLAN ÖDEDİĞİ PARANIN 10 KATI OAN 4000 MESAJ HAKKI VE BEĞENİ TANIMLANIR.BURADA DİĞER UYELERLE GIZLI MESAJ ATABILIR,GIZLI MESAJ ALABILIR,BEĞENEBILIR,BEGENI ALABILIR,,

Bonus ÜYE : ---6 AYLIK UYELIK 600 TL (Bonus UYELIK)

İşbu sözleşmenin tanımlamalar bölümünde “üye” olarak belirtilmiş, süreye bağlı olarak ödeme yapmış, karşılığında sitenin ilgili yerlerinde belirtilmiş özelliklerden faydalanabilme (mesajlaşma, başkalarının profilini inceleme, sanal hediye gönderme vs.) hakkına sahip kişidir.

---6 AYLIK UYELIK 600 TL (BONUS UYELIK)

BU SISTEMDE UYE OLAN ÖDEDİĞİ PARANIN 15 KATI OLAN 9000 SMS HAKKI VE BEĞENİ TANIMLANIR. BURADA DİĞER UYELERLE GIZLI MESAJ ATABILIR,GIZLI MESAJ ALABILIR,BEĞENEBILIR,BEGENI ALABILIR

Plus ÜYE : ---1 YILLIK Plus UYELIK 900 TL(plus UYELIK)

İşbu sözleşmenin tanımlamalar bölümünde “üye” olarak belirtilmiş, süreye bağlı olarak ödeme yapmış, karşılığında sitenin ilgili yerlerinde belirtilmiş özelliklerden faydalanabilme (mesajlaşma, başkalarının profilini inceleme, sanal hediye gönderme vs.) hakkına sahip kişidir.

BU SISTEMDE UYE ÖDEDİĞİ PARANIN 20 KATI OLAN 18000 SMS HAKKI VE BEĞENİ TANIMLANIR. DİĞER UYELERLE GIZLI MESAJ ATABILIR,GIZLI MESAJ ALABILIR,BEĞENEBILIR,BEGENI ALABILIR,,

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı :

İşbu sözleşmenin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.viparkadas.net tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin www.viparkadas.net tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü maddeye uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik Kabul Şartları :

Üye olmak isteyen bir kullanıcının profilinin kabul edilmesi aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlıdır.

Üyelik başvurusu yapan kullanıcı en çok 12 adet sahte olmayan kendisini gösteren fotoğraf göndermelidir eğer başvurusu sırasında gözden kaçmış olsa dahi üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra editörlerimiz tarafından yüklenen fotoğrafların o üyeye ait olmadığı fark edilirse üyeliği iptal olunur siteden uzaklaştırılır. Üyenin böyle bir durumdan doğan hiçbir hukuki ve ticari hakkı yoktur.

Profiller; ev adresi, iş adresi, web adresi, telefon numarası gibi doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel bilgi içeremez.

Profillerde kullanıcı; hakaret içeren, seksist ya da ırkçı ifadeler kullanamaz. Bunun yanı sıra profillerde herhangi bir siyasi görüşün, dinin vb. propagandası yapılamaz.

Profillerde herhangi bir şekilde reklam yapılamaz.

Bir üyenin, her ne amaçla olursa olsun, birden fazla hesap açtığı tespit edildiğinde her iki hesabıda iptal edil(ebil)ir. Böyle bir durumda üyenin hukuki ve ticari hakkı yoktur.

Bu sözleşmeyi onaylayıp üyeliğinizi başlattıktan en az 180 gün sonra kendi isteğiniz ile üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. 180 günü dolmayan üyelikler kendi isteğiniz ile iptal edilemez.

Üyelik bilgilerinize kaydettiğiniz GSM numaraları ve diğer tüm görsel veya yazılı bilgier tarafımızdan ömür boyu kayıt altına alınmaktadır. Sitelerimiz Üyesi, Bu bilgilerin tamamen silinmesini talep edemeyeceğini kabul ve tahhüt eder, dilerse kendi isteği ile üyeliğinin iptalini sağlayabilir.

Üyeliğinizi kendi rızanız ile iptal etmek için GSM numaranızın sisteme kayıtlı olması gerekir. GSM Numarası kayıtlı olmayan üyelikler kendi isteğiniz ile iptal edilemez. (GSM numaranız kimselere paylaşılmaz, tarafımızdan reklam, kampanya vb. mesajlar gönderilmez.) 5. Hak ve Yükümlülükler :

www.viparkadas.net üyeliği bireysel üyelik olup, üçüncü şahıslara ya da tüzel kişilere devredilemez. Bu durumun tespiti halinde üyelik iptal edilir. Bu tip hareketlerin doğuracağı sonuçlardan www.viparkadas.net sorumlu tutulamaz.

www.viparkadas.net de her e-posta adresi bir kere kullanılır. Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan www.viparkadas.net sorumlu tutulamaz.

Satılan her üyelik ve gönderilen her sanal hediye için www.viparkadas.net tarafından ilgili kanunlara uygun olarak fatura kesilir

Ücretli (Gold) üyeliklerde üyenin kendi isteğiyle üyelikten ayrılması veya kanunlara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırı davranışı sebebiyle üyelikten atılması hallerinde üyelik ücreti kısmen ya da tamamen iade edilmez.

www.viparkadas.net da üyelik ve ödeme işlemleri sırasında verilen bilgiler 128 bit SSL güvenlik alanı içinde aktarılır. Secure Sockets Layer kelimelerinin kısaltması olan SSL uluslarası bir güvenlik standartıdır. SSL, bankalar, e-ticaret siteleri ve ödeme işlemi yapılan bütün İnternet sitelerinde özel-mali bilgilerin güvenli aktarımını sağlamak için kullanılır.

Üye, site ile olan iletişiminde kullandığı hiçbir iletişimde (e-postalarda, faxlarda veya mektuplarda) kredi kartı bilgilerini yazmamalıdır. Bu tip metinlerin ilgisiz kişiler tarafından görülmeyeceği garanti edilemez. Bu sebeple uğranılacak zararlardan www.viparkadas.net sorumlu tutulamaz.

Kredi kartı bilgilerinin sitedeki ödeme araçları dışında bir yolla bildirilmesini gerektiren durumlarda iletişim merkezi bölümünden www.viparkadas.net ile iletişime geçiniz.

www.viparkadas.net gerekli gördüğü durumlarda verilen hizmetin sağlıklı ve güvenli olarak yürütülmesi için veya hukuki sebeplerle üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip edebilir. Ancak üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle ve müdahale etmekle yükümlü değildir.

Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine (mesajlaşma, sanal hediye gönderme vs.) getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki tüm kanunlarına uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder.

Siteye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş (reşit) olmak gerekmektedir. Üye, üyelik aşamasında belirttiği “gün/ay/yıl”dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üye, www.viparkadas.net ’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü çerçevesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.viparkadas.net ’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. www.viparkadas.net üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (e-posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası vb.) bulunamaz; www.viparkadas.net ’nin üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır.

Üyeler, işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı www.viparkadas.net doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Hiçbir şekilde sitenin sorumluluğu cihetine gidilemez. İşbu sebeple www.viparkadas.net uğrayabileceği her türlü zarara karşılık sitenin üyeye rücu hakkı vardır.

Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin üyeliği iptal edilebilir.

Üye, site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda ve siteye yüklediği resimlerde toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

Kredi kartı, paypal ya da cep telefonu ile aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık Gold üye olan üyeler istedikleri zaman "hesap" sayfasından otomatik ödemelerini kapatıp aboneliğin iptalini sağlayabilirler.

www.viparkadas.net Ücretsiz üyeliklerde, üyeler eski mesajlarını ve diğer kayıtları uzun süre (1 yıl) silmezlerse www.viparkadas.net gerekli gördüğünde en eski kayıtlardan başlayarak silme işlemi yapabilir. Bu işlemlerden dolayı üyeler hak iddia edemez.

www.viparkadas.net , sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. www.viparkadas.net bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, www.viparkadas.net nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri hızla yerine getirmek zorundadırlar. Söz konusu değişikliklerin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner), reklam vs. vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ’ www.viparkadas.netnin hiçbir bir sorumluluğu yoktur.

www.viparkadas.net sitede yeralan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları yüksek güvenlik altında bir veritabanı üzerinde saklayabilir.

www.viparkadas.net, sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve www.viparkadas.net tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;www.viparkadas.net bu mesaj ve içeriği oluşturan üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üyenin oluşturduğu genel ahlaka ve hukuka aykırı profil ve içerik sebebiyle www.viparkadas.net maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etme hakkınızı saklı tutar.

Teknik sorunlardan dolayı "Site"nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve siteye ulaşmaya dair kesintilerde üyenin yaşayacağı sorunlardan www.viparkadas.net " sorumlu tutulamaz.

Sitemiz üzerinden gönderilen bütün Mesaj ve SMSler, gönderen kişilerin kendi sorumluluğundadır.

Teknik sorunlardan ve/veya Telekominikasyon firmasının sorunlarından dolayı iletilemeyen SMS'ler hakkında Sitelerimiz'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Sitelerimiz'in teknik sorunlarından dolayı iletilemeyen SMS'ler hakkında Sitelerimiz'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

SMSlerinizin ortalama teslim süresi 1 saniye ile 24 saat arasındadır. Teknik sebeplerden iletilmeyen smsler Sitelerimiz sorumluluğunda değildir.

Tüm hizmetlerimizde adil kullanım kotası bulunmaktadır. *Kısa süre (*kısa süreden kasıt; sistemdeki anlık hareketleriniz, sayfa yenileme süreniz, mesaj atma aralıklarınız ve buna benzer daha çok kombinasyonların sistematik olarak hesaplanmasıdır) zarfında 100-150 ve üzeri mesaj / sms yollamanız ve gönderiğiniz mesajların spam niteliği (SPAM = Birbirine benzer nitelikte) taşıması halinde, üyeliğiniz ceza alır.

Sitede yayınlanan ve üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal ’ www.viparkadas.net nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi kitle iletişim araçlarında yayınlanamaz. Sitede yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

6. Güvenlik :

Sitelerimiz güvenlik konusunda son derece titiz çalışmaktadır. Sitelerimiz 24 saat denetlenmektedir.

Sitelerimiz üyesi, site ile iletişiminde kullandığı tüm metinlerde (e_posta, fax, mektup,telefon,web,iş ve ev adresi) kredi kartı bilgilerini asla yazmamalıdır. Sitelerimiz bu yollarla aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken "Güvenli Çıkış" yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan Sitelerimiz sorumlu tutulamaz.

Sitelerimiz online ya da offline konumdaki hiçbir üyenin davranışlarından sorumlu değildir. Hiç bir koşulda sitenin kullanımı, içeriği, online ya da offline konumda olsunlar üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vb durumlardan sorumlu değildir.

Sitelerimiz gerekli gördüğü durumlarda verilen hizmetin sağlıklı ve güvenli olarak yürütülebilmesi için veya hukuki sebeplerle üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip edebilir. Ancak üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle veya müdahale etmekle yükümlü değildir. Sitelerimiz, üyelerine istemedikleri kişilerle iletişime ve onları engellemek konusunda azami teknik, teknolojik imkân ve aracı sunmuştur. Üye, bu konuda istediği sınırlamayı kendisi yapabilir. Hukuken ve bu sözleşmenin ilgi alanına girmeyen konularda Sitelerimiz internet sitesinin sınır koyma yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.

Sitelerimiz'in üyeleri tarafından sitenin herhangi bir bölümüne gönderilen herhangi bir veriyi sitenin huzuru, üyelerin güvenliği, hizmetin devamlılığı, teknik zorunluluklar, yasalara, genel ahlaka veya bu sözleşme hükümlerine aykırılık gibi gerekçelerle kısmen veya tamamen silebilir. Bundan dolayı Sitelerimiz den şikâyetçi olunamaz.

Sitelerimiz de üyeler tarafından açılan ve kaydedilen profil, profil resimleri ve hesaplarının içeriğinden Sitelerimiz sorumlu tutulamaz. Bu profillerin kaydedilmesi ve bu kayıt sayfalarında üyeler tarafından kullanılan hiçbir verinin(resim,yorum,metin) içeriğinden Sitelerimiz sorumlu tutulamaz.

İleride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere e-posta yolu ile haber vermek koşulu ile işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek itilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HMK,CMK, CK, MK ve sair) uygulanacaktır.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki :

www.viparkadas.net üyeleri siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür. www.viparkadas.net üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsidir. Kişilerin davranışlarından doğan hukuki sorunlardan www.viparkadas.net sorumlu tutulamaz. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Sözleşmenin Feshi :

İşbu sözleşme; üyenin, üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

www.viparkadas.net üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle www.viparkadas.net ’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.Sözleşmeyi ihlal sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kişi görüşmelerinde referans kaydı olmadığı taktirde ek reklam bedeli alınmaktadır

Sitemizde üyelik alan Kişiler ödedikleri tutar kadar mesaj ve beğeni hakkı tanımlatabilir.Üyelik ücretleri haricinde kendi iradesi ile yatırdıkları her ücret karşılığında mesaj ve beğeni hakkı tanımlanır.Eğerki mesaj ve beğeni hakkı tanımlanmazsa sistemsel bir problemden kaynaklı olarak tanımlanmamışsa sitemizin iletişim bölümünden site yetkilileri ile irtibata geçtiklerinde gereken destek verilecektir.İletişim bölümünden irtibata geçmedikleri takdirde bu konudan site yetkililerinin haberdar olması mümkün değildir. Böyle bir durumda sorumluluk siteye ait değildir ve kabul edilemez.